- -

Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City

Show full item record

Garibo Orts, Ò. (2015). Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City. http://hdl.handle.net/10251/54720.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54720

Files in this item

Item Metadata

Title: Gestió integral intel·ligent de l'enllumenat públic com a part d’un projecte d’Smart City
Author: GARIBO ORTS, ÒSCAR
Director(s): Pastor Gadea, Moisés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2015-09-14
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquest projecte anem a presentar una solució que hem instal·lat al Parc Nadal, a Sant Feliu de Llobregat, per tal d’estalviar energia elèctrica consumida pel sistema de enllumenat públic. Farem servir components ...[+]


[ES] En este proyecto vamos a presentar una solución que hemos instalado en el Parc Nadal, en Sant Feliu de Llobregat, para ahorrar energía eléctrica consumida por el sistema de alumbrado público. Utilizaremos componentes ...[+]


[EN] In this Project we are going to introduce a solution we have already set in Parc Nadal, in Sant Feliu de Llobregat, in order to save public lighting electrical power consumption. We will use currently available ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record