- -

Anàlisis de les Normes de Gestió del Marjal de la Safor, identificació de conflictes i elaboració de propostes de gestió

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisis de les Normes de Gestió del Marjal de la Safor, identificació de conflictes i elaboració de propostes de gestió

Show full item record

Tormo Ferrándiz, A. (2015). Anàlisis de les Normes de Gestió del Marjal de la Safor, identificació de conflictes i elaboració de propostes de gestió. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/55054

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/55054

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisis de les Normes de Gestió del Marjal de la Safor, identificació de conflictes i elaboració de propostes de gestió
Author: Tormo Ferrándiz, Andrea
Director(s): Villaplana Ferrer, Jesus Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ciencia Animal - Departament de Ciència Animal
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2015-09-16
Issued date:
Abstract:
La Marjal de la Safor, integrada dins dels termes municipals de Gandia, Xeraco, Xeresa i Tavernes de la Valldigna, és una de las zones humides més importants de la Comunitat Valenciana, ja que en ella podem encontrar un ...[+]


The Marsh of Safor, integrated within the municipal boundaries of Gandia, Xeraco, Xeresa and Tavernes de la Valldigna, it is one of the most important wetlands in Valencia because it can be found a large number of endemic ...[+]
Subjects: Habitat natural , Wetland , Management , Proposals. , Marjal , Safor , Humedales , Conflictes ambientals , Habitat conservation
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record