- -

Propostes de turisme actiu per a Pego, l’Atzúvia-Forna, La Vall de Gallinera i La Vall d’Ebo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Propostes de turisme actiu per a Pego, l’Atzúvia-Forna, La Vall de Gallinera i La Vall d’Ebo

Show full item record

Giner Gay, M. (2008). Propostes de turisme actiu per a Pego, l’Atzúvia-Forna, La Vall de Gallinera i La Vall d’Ebo. http://hdl.handle.net/10251/55094.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/55094

Files in this item

Item Metadata

Title: Propostes de turisme actiu per a Pego, l’Atzúvia-Forna, La Vall de Gallinera i La Vall d’Ebo
Author:
Director(s): Cambrils Camarena, Joan Carles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-07-07
Issued date:
Abstract:
Estudi de les possibilitats de realització de turisme d’aventura, tenint en compte els aspectes naturals i culturals de la zona, i la seua repercussió en la població.
Copyrigths: Cerrado
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record