- -

Xifres Significatives

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Xifres Significatives

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Xifres Significatives. http://hdl.handle.net/10251/5623

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5623

Video Viewer

Item Metadata

Title: Xifres Significatives
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En primer lloc es mostra, per mitjà d'exemples, que tots estem acostumats a emprar un nombre raonable de xifres significatives en les nostres activitats quotidianes i que, tanmateix, molts estudiants en donen una quantitat ...[+]
Subjects: Resolució de problemes , Xifres significatives , Presentació de resultats
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=b8b081cc-b4a3-c04f-8a0b-77b898413d1b
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: La finalitat de l'objecte d'aprenentatge és salvar carències detectades en alumnes de segon cicle. L'estudiant ha d'adonar-se, a partir dels exemples, de com és de ridícul donar com a resultat d'un exercici totes les xifres que proporciona la calculadora. Una vegada aconseguit això ha de recordar el concepte de xifra significativa (que hauria de conèixer del batxillerat), de repassar (i probablement ampliar) els seus coneixements sobre regles d'identificació i d'arredoniment i, finalment, d'assimilar els criteris generals sobre la manera d'operar i presentar resultats.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 20 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record