- -

Dibuix de les lleis d'esforços

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dibuix de les lleis d'esforços

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Dibuix de les lleis d'esforços. http://hdl.handle.net/10251/5624

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5624

Video Viewer

Item Metadata

Title: Dibuix de les lleis d'esforços
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
S'explica el procediment per dibuixar les lleis d'esforços d'una estructura basat a determinar el tipus de corba que les representa i alguns valors característics d'aquestes a partir de les càrregues, les equacions d'equilibri ...[+]
Subjects: Estimació de les lleis d'esforços , Càlcul d'estructures , Resistència de materials , Dibuix de les lleis d'esforços.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=8af53c78-bbb0-c647-91c6-648a64f80a01
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Reforç de procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. L'objecte d'aprenentatge primer els recorda les idees bàsiques a tenir en compte i, a continuació, descriu la manera d'aplicar-les mitjançant uns pocs exemples paradigmàtics. Després d'assimilar-ho, els estudiants han d'aplicar-ho a un nombre suficient d'exemples per adquirir la destresa necessària.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 min.
Educational language: Español
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record