- -

Dibuix de les lleis d'esforços

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Dibuix de les lleis d'esforços

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2009). Dibuix de les lleis d'esforços. http://hdl.handle.net/10251/5624

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5624

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Dibuix de les lleis d'esforços
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
S'explica el procediment per dibuixar les lleis d'esforços d'una estructura basat a determinar el tipus de corba que les representa i alguns valors característics d'aquestes a partir de les càrregues, les equacions d'equilibri ...[+]
Palabras clave: Estimació de les lleis d'esforços , Càlcul d'estructures , Resistència de materials , Dibuix de les lleis d'esforços.
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=8af53c78-bbb0-c647-91c6-648a64f80a01
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: Reforç de procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. L'objecte d'aprenentatge primer els recorda les idees bàsiques a tenir en compte i, a continuació, descriu la manera d'aplicar-les mitjançant uns pocs exemples paradigmàtics. Després d'assimilar-ho, els estudiants han d'aplicar-ho a un nombre suficient d'exemples per adquirir la destresa necessària.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30 min.
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem