- -

Dibuix de les lleis d'esforços

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dibuix de les lleis d'esforços

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Casanova Colón, José es_ES
dc.date.accessioned 2009-06-22T07:32:03Z
dc.date.available 2009-06-22T07:32:03Z
dc.date.issued 2009-06-22T07:32:03Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/5624
dc.description.abstract S'explica el procediment per dibuixar les lleis d'esforços d'una estructura basat a determinar el tipus de corba que les representa i alguns valors característics d'aquestes a partir de les càrregues, les equacions d'equilibri intern i les condicions de contorn. Aquest mètode és més eficient que determinar l'expressió analítica per trams, o calcular el valor en un nombre suficient de punts, però els estudiant solen trobar alguna dificultat les primeres vegades que l'apliquen. Per exposar-lo primer es repassen les relacions matemàtiques que governen el problema i, a continuació, es descriu el mètode a partir d'exemples dels diferents tipus de lleis. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=8af53c78-bbb0-c647-91c6-648a64f80a01 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Estimació de les lleis d'esforços es_ES
dc.subject Càlcul d'estructures es_ES
dc.subject Resistència de materials es_ES
dc.subject Dibuix de les lleis d'esforços. es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.title Dibuix de les lleis d'esforços es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Ciclo superior es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 30 min. es_ES
dc.lom.educationalDescription Reforç de procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. L'objecte d'aprenentatge primer els recorda les idees bàsiques a tenir en compte i, a continuació, descriu la manera d'aplicar-les mitjançant uns pocs exemples paradigmàtics. Després d'assimilar-ho, els estudiants han d'aplicar-ho a un nombre suficient d'exemples per adquirir la destresa necessària. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Español es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2008-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Casanova Colón, J. (2009). Dibuix de les lleis d'esforços. http://hdl.handle.net/10251/5624 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record