- -

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors. http://hdl.handle.net/10251/5627

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5627

Video Viewer

Item Metadata

Title: Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisis qualitativa del problema d'un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors per preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis ...[+]
Subjects: Deformada , Lleis d'esforços , Reaccions , Problemes de força imposada , Pòrtic pla , Resistència de materials , Càlcul d'estructures
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=7ba0775b-a034-a447-8b12-716693a50fc3
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes de segon cicle, que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge, dedicats a la comprovació de reaccions i el dibuix de lleis d'esforços i de deformades, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans i de la resposta mecànica d'aquests. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record