- -

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Casanova Colón, José es_ES
dc.date.accessioned 2009-06-22T07:39:16Z
dc.date.available 2009-06-22T07:39:16Z
dc.date.issued 2009-06-22T07:39:16Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/5627
dc.description.abstract En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisis qualitativa del problema d'un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors per preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis d'esforços com de la deformada. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=7ba0775b-a034-a447-8b12-716693a50fc3 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Deformada
dc.subject Lleis d'esforços
dc.subject Reaccions
dc.subject Problemes de força imposada
dc.subject Pòrtic pla
dc.subject Resistència de materials
dc.subject Càlcul d'estructures
dc.subject.classification MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS es_ES
dc.title Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Ciclo superior es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 30 min. es_ES
dc.lom.educationalDescription L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes de segon cicle, que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge, dedicats a la comprovació de reaccions i el dibuix de lleis d'esforços i de deformades, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a pòrtics plans i de la resposta mecànica d'aquests. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2008-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Casanova Colón, J. (2009). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en un pòrtic pla sol·licitat per forces exteriors. http://hdl.handle.net/10251/5627 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record