- -

Preproducció del documental sobre l'origen de la fórmula de la Coca-cola. Autòctona o forana? Un enigma per resoldre

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preproducció del documental sobre l'origen de la fórmula de la Coca-cola. Autòctona o forana? Un enigma per resoldre

Show full item record

Benavent Mahiques, L. (2015). Preproducció del documental sobre l'origen de la fórmula de la Coca-cola. Autòctona o forana? Un enigma per resoldre. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/56287

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56287

Files in this item

Item Metadata

Title: Preproducció del documental sobre l'origen de la fórmula de la Coca-cola. Autòctona o forana? Un enigma per resoldre
Author: Benavent Mahiques, Lucía
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Read date / Event date:
2015-09-15
Issued date:
Abstract:
Aquest treball consisteix en la descripció detallada del procés i la fase de planificació previs que formen part de la preproducció del documental “Autòctona o forana? Un enigma per resoldre.”. Amb aquest es pretén ...[+]


This work involves detailed description of the process and the planning phase prior part of the pre-production of the documentary " Native or foreign ? A enigma to solve . " . This is intended to show the viewer so that ...[+]
Subjects: Nuez de Kola Coca , Branding , Marketing , Preproducció audiovisual , Documental , Coca-Cola , Documentary , Coca Kola Nut
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record