- -

Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python

Mostrar el registro completo del ítem

Hervàs Ruiz, D. (2015). Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python. http://hdl.handle.net/10251/56420.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56420

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python
Autor:
Director(es): Picó Vila, David
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2015-09-30
Fecha difusión:
Resumen:
L’objectiu d’aquest treball és el desenvolupament de diversos scripts que automatitzen i faciliten diverses tasques d’administració d’una pàgina web en la qual es fan subhastes de béns mobles i immobles. La decisió de fer ...[+]
Palabras clave: Python , Scraping , Productivitat , Selenium , Automatització
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem