- -

Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Picó Vila, David es_ES
dc.contributor.author HERVÀS RUIZ, DIEGO es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-23T11:17:34Z
dc.date.available 2015-10-23T11:17:34Z
dc.date.created 2015-09-30
dc.date.issued 2015-10-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56420
dc.description.abstract L’objectiu d’aquest treball és el desenvolupament de diversos scripts que automatitzen i faciliten diverses tasques d’administració d’una pàgina web en la qual es fan subhastes de béns mobles i immobles. La decisió de fer ús de scripts és deguda a la impossibilitat de modificar el codi de la pàgina web, ja que aquesta està contractada a una empresa externa i el codi és propietat seua. Les tasques principals a automatitzar són: Realització d’informes de subhasta i subhasteta, creació de subhastes, creació de subhastetes i creació d’un informe global. Els scripts a desenvolupar estaran escrits amb Python i s’utilitzaran diverses ferramentes i llibreries com puguen ser Selenium i Peewee. es_ES
dc.format.extent 57 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Python es_ES
dc.subject Scraping es_ES
dc.subject Productivitat es_ES
dc.subject Selenium es_ES
dc.subject Automatització es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Hervàs Ruiz, D. (2015). Automatització de tasques d'administració web mitjançant l'ús de scripts en Python. http://hdl.handle.net/10251/56420. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record