- -

Ideació d'un format televisiu: el cas de 'Ui! Que modern' per a Sueca televisió

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ideació d'un format televisiu: el cas de 'Ui! Que modern' per a Sueca televisió

Show full item record

Ribes Hernández, C. (2015). Ideació d'un format televisiu: el cas de 'Ui! Que modern' per a Sueca televisió. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/56538

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56538

Files in this item

Item Metadata

Title: Ideació d'un format televisiu: el cas de 'Ui! Que modern' per a Sueca televisió
Author: Ribes Hernández, Cristian
Director(s): Díez Somavilla, Rebeca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2015-09-17
Issued date:
Abstract:
Preproducció d’un programa televisiu anomenat Ui! Que modern, el qual és d’àmbit local per a la cadena Sueca Tv. Aquest programa és d’entreteniment i pretén mostrar l’opinió de la gent del poble de Sueca, sobre temes ...[+]


Pre-production of a television show that will calls Ui! Que modern, which is for the local channel Sueca TV. This entertainment program, tries to show the opinion of the people of Sueca, on topical or modern issues, with ...[+]
Subjects: Pre-production , Television show , Entertainment , Sueca TV. , Preproducció , Paper format , Programa televisiu , Ui! Que modern , Entreteniment
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record