- -

Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil

Show full item record

Silvestre Martínez, A. (2015). Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil. http://hdl.handle.net/10251/56576.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/56576

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil
Author: Silvestre Martínez, Adrián
Director(s): Boza García, Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2015-09-30
Issued date:
Abstract:
La idea es crear una aplicació web amb una part externa i una interna. La part externa es farà servir per la captació de nous clients oferint un catàleg de productes a la vista i com a imatge corporativa de la empresa. La ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record