- -

Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Boza García, Andrés es_ES
dc.contributor.author Silvestre Martínez, Adrián es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-27T11:12:24Z
dc.date.available 2015-10-27T11:12:24Z
dc.date.created 2015-09-30
dc.date.issued 2015-10-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56576
dc.description.abstract La idea es crear una aplicació web amb una part externa i una interna. La part externa es farà servir per la captació de nous clients oferint un catàleg de productes a la vista i com a imatge corporativa de la empresa. La part interna servirà com una ferramenta de organització de comandes, pressupostos, clients i de informació entre les treballadors de la empresa. La principal utilitat serà el càlcul de pressupostos sobre les etiquetes impreses, ací tenim que plantejar els següents problemes, es tracta de un producte que ve de una transformació, la entrada hi son bobines de tela, i tinta, i el producte acabat es una etiqueta impresa ( personalitzada )amb diversos colors tallada i doblada, la qual obtindrà e com a resultat final un preu que hi corresponga a la realitat. També es realitzaran les mateixes funcions però amb diferents productes que es comercialitzaran ( no sofreixen transformació ) dit de altra manera que es compren i es venen tal qual. Al mateix temps de calcular el pressupost el client el rebrà i podrà acceptar o denegar-lo directament per la aplicació. Amés tots els pressupostos, comandes (pressupostos acceptats) podran almacenarse i monitoritzar-se de manera senzilla i efectiva. es_ES
dc.format.extent 32 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió es_ES
dc.title Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Silvestre Martínez, A. (2015). Aplicació web per a la gestió de productes, comandes i pressupostos de una empresa del sector tèxtil. http://hdl.handle.net/10251/56576. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record