- -

Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell

Show full item record

Escartí Esparza, L. (2015). Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell. http://hdl.handle.net/10251/57128.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/57128

Files in this item

Item Metadata

Title: Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell
Author: Escartí Esparza, Luis
Director(s): Zotovic Stanisic, Ranko
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2015-09
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[CA] Després d’aquest acord inicial, es realitzen una sèrie de reunions entre l’enginyer i el director del projecte, per començar a organitzar la feina. Es proposen, de forma verbal, alguns objectius que seria positiu ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Modelaje , Simulación , Pie , Tobillo , Exoesqueleto , Biomedicina
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record