- -

Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Zotovic Stanisic, Ranko es_ES
dc.contributor.author Escartí Esparza, Luis es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-06T10:24:19Z
dc.date.available 2015-11-06T10:24:19Z
dc.date.created 2015-09
dc.date.issued 2015-11-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/57128
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet) es_ES
dc.description.abstract [CA] Després d’aquest acord inicial, es realitzen una sèrie de reunions entre l’enginyer i el director del projecte, per començar a organitzar la feina. Es proposen, de forma verbal, alguns objectius que seria positiu anar completant i es convé que més endavant s’estructurarà una planificació amb més profunditat. • A llarg termini: – Execució d’un model d’un peu sense funció motora sobre el qual es puguen realitzar els càlculs necessaris per al control de l’exosquelet. – Avaluar les possibilitats de validació experimental del model. • A mitjà termini: – Determinació de les especificacions del model conjuntament amb el director del projecte. – Elaboració de l’estat de l’art de la matèria en qüestió per fonamentar la decisió de les especificacions. – Elecció de la plataforma informàtica sobre la qual implementar el model. • A curt termini: – Lectura de la tesi del Dr.Došen, inspirada en els treballs de D.B.Popović, per prendre el model que ell proposa per a una cama sencera com a model d’inspiració per al nostre treball. – Lectura de publicacions d’altres treballs vinculats amb la temàtica per entendre perquè és bona la via del Dr. Došen i com es pot millorar. – Lectura de bibliografia àmplia sobre anatomia del peu humà per poder fonamentar amb base crítica les decisions a prendre al llarg del procés de disseny del model. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Modelaje es_ES
dc.subject Simulación es_ES
dc.subject Pie es_ES
dc.subject Tobillo es_ES
dc.subject Exoesqueleto es_ES
dc.subject Biomedicina es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA MECANICA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial es_ES
dc.title Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Escartí Esparza, L. (2015). Modelatge i simulació d'un peu sense funció motora en l'ambit del disseny d'un exosquelet de turmell. http://hdl.handle.net/10251/57128. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record