- -

El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània

Show full item record

Aznar Seva, M. (2015). El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània. http://hdl.handle.net/10251/58059.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/58059

Files in this item

Item Metadata

Title: El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània
Author: Aznar Seva, Maria
Director(s): Marcos Martínez, María del Carmen Llavería Arasa, Pedro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2015-09-24
Issued date:
Abstract:
[EN] We are dealing with a work of practic character that shows several problems with exist in our society. We focus to sexism, the problematic multilingualism and multiculturalism. That's how my sculpture project was ...[+]


[CA] Tractem un treball de caràcter practic, en el que es presenten diversos problemes que existeixen en la societat actual. Centrem la mirada en el masclisme i la «problemàtica» del plurilingüisme i la multiculturalit ...[+]
Subjects: Llenguatge , Feminisme , Societat , Cos humà , Instal·lació , Escultura
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record