- -

El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Marcos Martínez, María del Carmen es_ES
dc.contributor.advisor Llavería Arasa, Pedro es_ES
dc.contributor.author Aznar Seva, Maria es_ES
dc.date.accessioned 2015-11-25T08:52:37Z
dc.date.available 2015-11-25T08:52:37Z
dc.date.created 2015-09-24
dc.date.issued 2015-11-25 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/58059
dc.description.abstract [EN] We are dealing with a work of practic character that shows several problems with exist in our society. We focus to sexism, the problematic multilingualism and multiculturalism. That's how my sculpture project was borned, it is made in two pieces: one installation composed of six sculptures in which we treat sexism and the need of revival of the women; the other one consists of two sculptures that show the state that suffer the smaller societies like the valencian society because of the loss of their own culture. Both have as their center the human body and the need of integration of the text , the two fundamental keys of the project: body used like a central piece and the text as a communicative element, because in addition to its usual role of transmitting what is written, it works as a metaphor representing the language, the beginning of any society and culture. es_ES
dc.description.abstract [CA] Tractem un treball de caràcter practic, en el que es presenten diversos problemes que existeixen en la societat actual. Centrem la mirada en el masclisme i la «problemàtica» del plurilingüisme i la multiculturalitat. D'aquesta manera naix un projecte escultòric, que conforma dues peces: una instal·lació formada per sis obres en la que plantegem el masclisme i la necessitat de renàixer de la dona. I una sèrie de dues escultures en la que es mostra l'estat de pèrdua de cultura en societats minoritàries com la valenciana. Ambdues tenen com a centre el cos humà i la necessitat d'integració del text, els dos elements fonamentals al projecte: el cos utilitzat com a figura central de les peces i el text com a element més comunicatiu, ja que a més del seu paper habitual de transmetre allò que hi ha escrit, funciona com a metàfora representativa del llenguatge, base de tota societat i cultura. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Llenguatge es_ES
dc.subject Feminisme es_ES
dc.subject Societat es_ES
dc.subject Cos humà es_ES
dc.subject Instal·lació es_ES
dc.subject Escultura es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Aznar Seva, M. (2015). El cos humà com a reflexe dels problemes de la societat contemporània. http://hdl.handle.net/10251/58059. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\24318 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record