- -

L'objecte com a possibilitat d'acció educativa en arts visuals. Propostes didàctiques basades en l'obra objectual artística. Estudi de casos.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

L'objecte com a possibilitat d'acció educativa en arts visuals. Propostes didàctiques basades en l'obra objectual artística. Estudi de casos.

Show full item record

Hervás Asins, L. (2015). L'objecte com a possibilitat d'acció educativa en arts visuals. Propostes didàctiques basades en l'obra objectual artística. Estudi de casos [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/59464.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59464

Files in this item

Item Metadata

Title: L'objecte com a possibilitat d'acció educativa en arts visuals. Propostes didàctiques basades en l'obra objectual artística. Estudi de casos.
Author:
Director(s): Doménech Ibáñez, Isabel Huerta Ramón, Ricard Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Read date / Event date:
2015-12-22
Issued date:
Abstract:
[EN] In our daily life we are surrounded by objects. Industrial development and globalization have turned the private and public scenes into environments full of objects. Object art offers many potentialities for teaching ...[+]


[ES] En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de objetos. El desarrollo industrial y la globalización han convertido el espacio privado y público en entornos repletos de objetos. Son muchas las potencialidades que ofrece ...[+]


[CAT] En la nostra vida quotidiana estem envoltats d'objectes. El desenvolupament industrial i la globalització han convertit l'espai privat i públic en entorns plens d'objectes. Són moltes les potencialitats que ofereix ...[+]
Subjects: Objectes , Educació artística , Llenguatge plàstic i visual , Comunciació , Expressió , Materia , Art conceptual , Processos artístics , Estudi de casos , Competència artística , Currículum , Legislació en educació secundària , Taller didàctic , Museus , Publicacions , Propostes didàctiques.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/59464
Type: Tesis doctoral

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record