- -

Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals

Show full item record

Teruel Ferragud, C. (2014). Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals. http://hdl.handle.net/10251/59624

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59624

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament de nous mètodes per a la resolució d'equacions i sistemes d'equacions no lineals
Author: Teruel Ferragud, Carles
Director(s): Hueso Pagoaga, José Luís Martínez Molada, Eulalia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2014-09-15
Issued date:
Abstract:
[EN] The necessity of solving nonlinear equations and systems arises naturally in the different areas of engineering and science when integral and differential equations are discretized. Nowadays, computers have become ...[+]


[CA] La necessitat de resoldre equacions i sistemes d’equacions no lineals sorgeix de manera natural en discretitzar les equacions integrodiferencials que modelen els problemes dels quals s’encarreguen les diferents branques ...[+]
Subjects: Sistemes no lineals , Mètodes iteratius , Dinàmica , Nonlinear systems , Iterative methods , Dynamics
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Investigación Matemática-Màster Universitari en Investigació Matemàtica
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record