- -

Drogues en adolescents immigrants sense acompanyament familiar: el cas del Col.legi Santa Creu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Drogues en adolescents immigrants sense acompanyament familiar: el cas del Col.legi Santa Creu

Show full item record

Toledo Bermejo, MJ. (2015). DROGUES EN ADOLESCENTS IMMIGRANTS SENSE ACOMPANYAMENT FAMILIAR: EL CAS DEL COL.LEGI SANTA CREU. http://hdl.handle.net/10251/59714.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59714

Files in this item

Item Metadata

Title: Drogues en adolescents immigrants sense acompanyament familiar: el cas del Col.legi Santa Creu
Author: Toledo Bermejo, María José
Director(s): Devece Carañana, Carlos Alberto
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2015-09-07
Issued date:
Abstract:
[CA] El fenomen dels menors estrangers indocumentats no acompanyats també anomenats MEINA, que s'identifica per primera vegada entre 1997 i 1998, és un fenomen que ha sorgit fa relativament poc temps a Espanya, així com ...[+]
Subjects: Consumo de drogas , Jóvenes , Inmigración , Colegio Santa Creu , Menores inmigrantes no acompañados (MINA) , Menores de edad , Drogas
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomatura en Gestión y Administración Pública-Diplomatura en Gestió i Administració Pública
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record