- -

DROGUES EN ADOLESCENTS IMMIGRANTS SENSE ACOMPANYAMENT FAMILIAR: EL CAS DEL COL.LEGI SANTA CREU

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

DROGUES EN ADOLESCENTS IMMIGRANTS SENSE ACOMPANYAMENT FAMILIAR: EL CAS DEL COL.LEGI SANTA CREU

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Devece Carañana, Carlos Alberto es_ES
dc.contributor.author Toledo Bermejo, María José es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-12T12:39:36Z
dc.date.available 2016-01-12T12:39:36Z
dc.date.created 2015-09-07
dc.date.issued 2016-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/59714
dc.description.abstract [CAT] El fenomen dels menors estrangers indocumentats no acompanyats també anomenats MEINA, que s'identifica per primera vegada entre 1997 i 1998, és un fenomen que ha sorgit fa relativament poc temps a Espanya, així com en altres països europeus. Dins d'Espanya, Catalunya ha estat l'autonomia pionera a acarar aquest tipus de problemes on va començar a ser considerat per part de l'administració catalana al 1998. Des d'aquest mateix moment, han estat molts els recursos que s'han creat per poder donar resposta a la situació en què viuen nombrosos joves que van emprendre un procés migratori sense l'acompanyament de cap familiar o sota la tutela d'algun adult, molts dels quals són menors d'edat (Capdevila i Ferrer, 2003). L'objectiu d'aquest treball és analitzar les competències formatives que han de tenir els professionals que estan en contacte directe amb menors immigrants sense acompanyament familiar i com es pot prevenir el consum de drogues entre aquests joves i les possibles mesures a adoptar referents a aquest tema. "Menors immigrants sense acompanyament familiar i consum de drogues". Per a això es prestarà especial interès als factors que intervenen a l'hora de consumir drogues. Des d'una seriosa preocupació per conèixer quines són les qüestions que dificulten aquest procés migratori, es realitza una anàlisi, per detectar les mancances o el perfil dels menors (nucli familiar, ingressos, escolarització) i proposar accions sensates i viables mitjançant l'elaboració de projectes o activitats per a la prevenció del consum de drogues i la reducció de danys. Per realitzar aquest treball ens centrem en l'experiència i coneixement acumulat pels treballadors d'un col·legi especialment problemàtic, Escola Santa Creu, on es ve realitzant una tasca contínua en el temps en menors i joves immigrants des de fa 12 anys. es_ES
dc.format.extent 94 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consumo de drogas es_ES
dc.subject Jóvenes es_ES
dc.subject Inmigración es_ES
dc.subject Colegio Santa Creu es_ES
dc.subject Menores inmigrantes no acompañados (MINA) es_ES
dc.subject Menores de edad es_ES
dc.subject Drogas es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Diplomatura en Gestión y Administración Pública-Diplomatura en Gestió i Administració Pública es_ES
dc.title DROGUES EN ADOLESCENTS IMMIGRANTS SENSE ACOMPANYAMENT FAMILIAR: EL CAS DEL COL.LEGI SANTA CREU es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Toledo Bermejo, MJ. (2015). DROGUES EN ADOLESCENTS IMMIGRANTS SENSE ACOMPANYAMENT FAMILIAR: EL CAS DEL COL.LEGI SANTA CREU. http://hdl.handle.net/10251/59714. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record