- -

Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs

Show full item record

Bellver Llopis, J. (2015). Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs. http://hdl.handle.net/10251/59912.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/59912

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs
Author: Bellver Llopis, Joaquín
Director(s): Miró Martínez, Pau
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Universitat Politècnica de València. Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio - Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi
Read date / Event date:
2015-09-28
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball te com a objectiu explicar les conseqüències de la nacionalització dels bancs. Analitzant com el benefici privat queda en mans privades mentre que les pèrdues queden en mans públiques. Es realitzarà una ...[+]
Subjects: Nacionalització bancària , Economia ecològica , Sistema financer
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record