- -

Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Miró Martínez, Pau es_ES
dc.contributor.author Bellver Llopis, Joaquín es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-15T08:19:47Z
dc.date.available 2016-01-15T08:19:47Z
dc.date.created 2015-09-28
dc.date.issued 2016-01-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/59912
dc.description.abstract [CA] Aquest treball te com a objectiu explicar les conseqüències de la nacionalització dels bancs. Analitzant com el benefici privat queda en mans privades mentre que les pèrdues queden en mans públiques. Es realitzarà una breu introducció a les polítiques neoliberals i la privatització, fent una crítica des del punt de vista de la economia ecològica. A continuació es realitzarà un cas estudi sobre algun rescat a un banc espanyol, i s'exposaran els resultats del cas. es_ES
dc.format.extent 53 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Nacionalització bancària es_ES
dc.subject Economia ecològica es_ES
dc.subject Sistema financer es_ES
dc.subject.classification ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio - Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bellver Llopis, J. (2015). Anàlisis i conseqüències de la nacionalització dels bancs. http://hdl.handle.net/10251/59912. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\27753 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record