- -

Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols

Mostrar el registro completo del ítem

Boronat Carbonell, R. (2015). Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols. http://hdl.handle.net/10251/60068.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60068

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols
Autor:
Director(es): Ortiz Moragón, Josefina Martorell Alsina, Sebastián Salvador
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2015-12
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[VAL] L’objectiu del present treball consisteix en dur a terme l’estudi dels diferents procediments que es realitzen actualment al Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LRA) per a l’anàlisi de la radioactivitat existent ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Radioactivitat Ambiental , Norma ISO 17025
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem