- -

Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ortiz Moragón, Josefina es_ES
dc.contributor.advisor Martorell Alsina, Sebastián Salvador es_ES
dc.contributor.author Boronat Carbonell, Roser es_ES
dc.date.accessioned 2016-01-20T13:09:22Z
dc.date.available 2016-01-20T13:09:22Z
dc.date.created 2015-12
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/60068
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet) es_ES
dc.description.abstract [CA] L’objectiu del present treball consisteix en dur a terme l’estudi dels diferents procediments que es realitzen actualment al Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LRA) per a l’anàlisi de la radioactivitat existent en l’atmosfera. Aquest estudi persegueix aconseguir l’acreditació per l’Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) del LRA d’acord amb la norma ISO 17025 en les anàlisis següents:  Procediment de presa de mostres de filtres de captació atmosfèrica i de suports de carbó activat per al mostratge de radio iodes.  Determinació de l’activitat alfa total i beta total en filtres de captació atmosfèrica per comptador proporcional de baix fons.  Determinació d’emissors gamma en filtres de captació atmosfèrica mitjançant detectors de semiconductor de Ge(HP).  Determinació de l’activitat de Sr-89 i Sr-90 en filtres de captació atmosfèrica per comptador proporcional. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Radioactivitat Ambiental es_ES
dc.subject Norma ISO 17025 es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA NUCLEAR es_ES
dc.subject.other Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial es_ES
dc.title Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Boronat Carbonell, R. (2015). Acreditació segons la norma ISO 17025 dels procediments d’anàlisi de radioactivitat en mostres d’aerosols. http://hdl.handle.net/10251/60068. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record