- -

La verificació de les memòries RSC: estudi del cas Consum Societat Cooperativa Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La verificació de les memòries RSC: estudi del cas Consum Societat Cooperativa Valenciana

Show full item record

Asensi Peiró, P. (2015). La verificació de les memòries RSC: Estudi del cas Consum Societat Cooperativa Valenciana. http://hdl.handle.net/10251/60235.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60235

Files in this item

Item Metadata

Title: La verificació de les memòries RSC: estudi del cas Consum Societat Cooperativa Valenciana
Author:
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2015-11-27
Issued date:
Abstract:
[CAT] A causa de la situació econòmica que estem passant en els últims anys, no solament a nivell nacional sinó a nivell internacional, la informació financera no és suficient. Tant empreses, com accionistes, com stakeholders, ...[+]
Subjects: Stakeholders , Informes de sostenibilidad , Consum Sociedad Cooperativa Valenciana , Transparencia , Información no financiera , Gobierno corporativo , Información empresarial , Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record