- -

Estudi dels factors que determinen la recuperació de la vegetació en la zona afectada pel gran incendi forestal de l'Alt Millars l'any 1994

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi dels factors que determinen la recuperació de la vegetació en la zona afectada pel gran incendi forestal de l'Alt Millars l'any 1994

Show full item record

Nebot Escrigues, G. (2008). Estudi dels factors que determinen la recuperació de la vegetació en la zona afectada pel gran incendi forestal de l'Alt Millars l'any 1994. http://hdl.handle.net/10251/60738

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60738

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi dels factors que determinen la recuperació de la vegetació en la zona afectada pel gran incendi forestal de l'Alt Millars l'any 1994
Author: Nebot Escrigues, Guillem
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-07-25
Issued date:
Abstract:
L’objecte d’aquest treball és analitzar diversos factors que poden influir sobre les característiques de la regeneració e intentar determinar aquells que poden tenir major significació en la recuperació de la coberta ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record