- -

Pla Tècnic de Gestió de l' arbrat ornamental en el T.M. de Benissa (Alacant)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla Tècnic de Gestió de l' arbrat ornamental en el T.M. de Benissa (Alacant)

Show full item record

Cabrera Sirerol, VS. (2008). Pla Tècnic de Gestió de l' arbrat ornamental en el T.M. de Benissa (Alacant). http://hdl.handle.net/10251/60746.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/60746

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla Tècnic de Gestió de l' arbrat ornamental en el T.M. de Benissa (Alacant)
Author:
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-07-25
Issued date:
Abstract:
En aquest projecte pretenem estudiar l’estat forestal i ambiental en que és troben les zones verdes més antropitzades del Terme municipal de Benissa. Les zones verdes són àrees destinades a l’esbargiment humà vinculat ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record