- -

El sistema d'infraestructura verda del municipi de Cullera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El sistema d'infraestructura verda del municipi de Cullera

Show full item record

Merlo Ferrando, R. (2016). El sistema d'infraestructura verda del municipi de Cullera. http://hdl.handle.net/10251/62281

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/62281

Files in this item

Item Metadata

Title: El sistema d'infraestructura verda del municipi de Cullera
Author: Merlo Ferrando, Raúl
Director(s): Tormo Flores, Juan Bautista
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme
Read date / Event date:
2016-02-18
Issued date:
Abstract:
En un context en el que el territori cada vegada està més urbanitzat, generant com a conseqüència la reducció de la superfície dels espais naturals, la fractura dels hàbitats i l'augment dels ja alts nivells de contaminació, ...[+]


In a context in which territory every time is more urbanizated, generating as a consequence, a reduction of natural areas, fracture of habitats and an increase of the current high pollution levels, management of natural ...[+]
Subjects: Urbanisme , Infraestructura verda , Ordenació del territori , Espais naturals , Green system , Town planning , Cullera
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record