- -

La urbanització del món rural: evolució del model territorial de l’Alcoià-Comtat des d’inicis del segle XX fins l’actualitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La urbanització del món rural: evolució del model territorial de l’Alcoià-Comtat des d’inicis del segle XX fins l’actualitat

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Gaja Díaz, Fernando es_ES
dc.contributor.author Vicedo Mogino, José Juan es_ES
dc.date.accessioned 2016-04-07T19:28:04Z
dc.date.available 2016-04-07T19:28:04Z
dc.date.created 2015-09
dc.date.issued 2016-04-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/62349
dc.description.abstract Històricament, les comarques valencianes de l’Alcoià i El Comtat han estat físicament aïllades de la resta del territori, a causa de la seua situació geogràfica abrupta i tancada entre les muntanyes del nord de la província d’Alacant. Al llarg del segle XX s’han generat canvis significatius en les infraestructures, mitjans de comunicació, sistemes productius i modus vivendi de les persones. Esta situació està generant una clara evolució en el model territorial de la zona, en línia amb els processos de transformació que estan sofrint les àrees urbanes i suburbanes de les regions del sud d’Europa. El treball d’investigació proposa aprofundir en els canvis que s’han produït a l’àrea d’estudi, fent una aproximació al sistema territorial a través de l’anàlisi morfològic i funcional, per a així traçar una trajectòria en l’evolució del model urbà de la comarca. es_ES
dc.description.abstract Historically , the valencian regions of l’Alcoià I El Comtat have been physically isolated from the rest of the country because of its geographical location, enclosed in rugged mountains in the north of the province of Alicante. Throughout the twentieth century are generated significant changes in the infrastructure , mobility , production systems and lifestyle of people. This situation is generating a clear evolution in the territorial model of the area , in line with the transformation processes that are suffering the urban and suburban areas of the southern regions of Europe. The research proposes further changes that occurred in the study area , making an approach to the territorial system through morphological and functional analysis , thus tracing a path in the evolution of urban model in the region. es_ES
dc.format.extent 147 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Ordenación del territorio es_ES
dc.subject Urbanismo es_ES
dc.subject Modelos territoriales es_ES
dc.subject Desarrollo regional es_ES
dc.subject Territorio es_ES
dc.subject Infraestructuras es_ES
dc.subject Estructura parcelaria es_ES
dc.subject Paisaje es_ES
dc.subject Ordenació del territori es_ES
dc.subject Urbanisme es_ES
dc.subject Models territorials es_ES
dc.subject Desenvolupament regional es_ES
dc.subject Territori es_ES
dc.subject Estructura parcel·lària es_ES
dc.subject Paisatge es_ES
dc.subject Evolució territorial es_ES
dc.subject Urbanism es_ES
dc.subject Regional development es_ES
dc.subject Territory es_ES
dc.subject Infraestructures es_ES
dc.subject Landscape es_ES
dc.subject El Comtat (Alacant) es_ES
dc.subject L'Alcoià (Alacant) es_ES
dc.subject El Comtat (Alicante) es_ES
dc.subject L'Alcoià (Alicante) es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño-Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny es_ES
dc.title La urbanització del món rural: evolució del model territorial de l’Alcoià-Comtat des d’inicis del segle XX fins l’actualitat es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vicedo Mogino, JJ. (2015). La urbanització del món rural: evolució del model territorial de l’Alcoià-Comtat des d’inicis del segle XX fins l’actualitat. http://hdl.handle.net/10251/62349. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record