- -

Desenvolupament de metodologies alternatives a les que utilitzen la mesura de la pressió al cilindre per al control de la combustió en motors de gasolina

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament de metodologies alternatives a les que utilitzen la mesura de la pressió al cilindre per al control de la combustió en motors de gasolina

Show full item record

Oltra Monzó, J. (2016). Desenvolupament de metodologies alternatives a les que utilitzen la mesura de la pressió al cilindre per al control de la combustió en motors de gasolina. http://hdl.handle.net/10251/62496.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/62496

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament de metodologies alternatives a les que utilitzen la mesura de la pressió al cilindre per al control de la combustió en motors de gasolina
Author: Oltra Monzó, José
Director(s): López Sánchez, José Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2016-02
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[CA] La incorporació d’un sistema de control electrònic als motors de combustió interna alternatius és un fet necessari als motors actuals. Aquest sistema de control és el que garanteix la consecució de les prestacions ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Motores de gasolina , Métodos alternativos
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record