- -

Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu

Mostrar el registro completo del ítem

Fornet Salvador, A. (2015). Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu. http://hdl.handle.net/10251/64579.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/64579

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny i implementació d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent amb un sensor resistiu
Autor:
Director(es): Pelegrí Sebastiá, José
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2015-09-23
Fecha difusión:
Resumen:
El propòsit d’aquest treball final de carrera, és la realització d’un sistema per a la mesura de la velocitat del vent mitjançant la connexió entre el sensor resistiu i el microcontrolador, deixant en desús la utilització ...[+]
Palabras clave: Sistemes electrònics , Microcontrolador PIC , Sensors , Electrónica , Processadors de senyals
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem