- -

Mapa autoguiat per a la visita de la Marjal de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mapa autoguiat per a la visita de la Marjal de Gandia

Show full item record

Costa Ruiz, F. (2015). Mapa autoguiat per a la visita de la Marjal de Gandia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/65209

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65209

Files in this item

Item Metadata

Title: Mapa autoguiat per a la visita de la Marjal de Gandia
Author: Costa Ruiz, Fernando
Director(s): Villaplana Ferrer, Jesus Miguel Donat Torres, Maria del Pilar
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2015-09-23
Issued date:
Abstract:
La zona objecte d’estudi es pretén que siga visitada per un gran nombre de públic però la Marjal de Gandia no disposa de servicis de guia de forma regular, que puguen explicar les característiques de la zona i el que ...[+]
Subjects: Itinerari ambiental , Aqüífers , Marjal de Gandia , Recursos Hídrics , Paisatge
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record