- -

Bases i dimensió dels espais Rn

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Bases i dimensió dels espais Rn

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Bases i dimensió dels espais Rn. http://hdl.handle.net/10251/65397

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65397

Video Viewer

Item Metadata

Title: Bases i dimensió dels espais Rn
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
En aquest video justifiquem que els espais Rn tenen dimensió n. En primer lloc definim les bases i, llavors, provem que qualsevol base de Rn té exactament n vectors.
Subjects: Espai vectorial , Base , Embolcall lineal , Matriu , Independència lineal , Generador , Dimensió
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=cd4e62a0-271d-11e6-aae4-07139577d7a4
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Abans de visualitzar aquest video convé tenir un coneixement mitjà a prop de les operacions amb matrius i vectors, els algorismes d'esglaonament i els sistemes lineals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record