- -

Bases i dimensió dels espais Rn

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Bases i dimensió dels espais Rn

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Fuster Capilla, Robert Ricard es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-07T10:35:26Z
dc.date.available 2016-06-07T10:35:26Z
dc.date.issued 2016-06-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/65397
dc.description.abstract En aquest video justifiquem que els espais Rn tenen dimensió n. En primer lloc definim les bases i, llavors, provem que qualsevol base de Rn té exactament n vectors. es_ES
dc.description.uri https://media.upv.es/player/?id=cd4e62a0-271d-11e6-aae4-07139577d7a4 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Espai vectorial es_ES
dc.subject Base es_ES
dc.subject Embolcall lineal es_ES
dc.subject Matriu es_ES
dc.subject Independència lineal es_ES
dc.subject Generador es_ES
dc.subject Dimensió es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Bases i dimensió dels espais Rn es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Screencast es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 15 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Abans de visualitzar aquest video convé tenir un coneixement mitjà a prop de les operacions amb matrius i vectors, els algorismes d'esglaonament i els sistemes lineals. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1201 - Álgebra es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster Capilla, RR. (2016). Bases i dimensió dels espais Rn. http://hdl.handle.net/10251/65397 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\13331 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record