- -

Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu. http://hdl.handle.net/10251/65851

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65851

Video Viewer

Item Metadata

Title: Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
A més de recordar la definició clàssica "files x columnes", en aquest vídeo fem émfasi en la interpretació del producte de dues matrius com a producte d'una matriu per les columnes de l'altra, de les files de la primera ...[+]
Subjects: Matriu , Vector , Escalar , Producte , Multiplicació , Fila , Columna , Combinació lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=292806e0-2b3c-11e6-b995-415ffc778ea3
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Cal conèixer els productes matriu-columna, fila-matriu i fila-columna. Aquests coneixements es poden adquirir si es visualtza prèviament el vídeo (del mateix autor) "Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes".
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 12 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record