- -

Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Fuster Capilla, Robert Ricard es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-14T10:00:23Z
dc.date.available 2016-06-14T10:00:23Z
dc.date.issued 2016-06-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/65851
dc.description.abstract A més de recordar la definició clàssica "files x columnes", en aquest vídeo fem émfasi en la interpretació del producte de dues matrius com a producte d'una matriu per les columnes de l'altra, de les files de la primera per la segona, o de les columnes per les files. Remarquem que les columnes del producte són combinacions lineals de les columnes de la primera matriu. es_ES
dc.description.uri https://media.upv.es/player/?id=292806e0-2b3c-11e6-b995-415ffc778ea3 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Matriu es_ES
dc.subject Vector es_ES
dc.subject Escalar es_ES
dc.subject Producte es_ES
dc.subject Multiplicació es_ES
dc.subject Fila es_ES
dc.subject Columna es_ES
dc.subject Combinació lineal es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Screencast es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Fácil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 12 horas 00 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Cal conèixer els productes matriu-columna, fila-matriu i fila-columna. Aquests coneixements es poden adquirir si es visualtza prèviament el vídeo (del mateix autor) "Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes". es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1201 - Álgebra es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster Capilla, RR. (2016). Multiplicació de matrius (2): El producte matriu-matriu. http://hdl.handle.net/10251/65851 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\1745 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record