- -

Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació)

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2016). Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació). http://hdl.handle.net/10251/65854

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65854

Video Viewer

Item Metadata

Title: Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació)
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Descripció informal (a partir d'un exemple) del mètode de reducció de Gauss-Jordan. Introducció de les operacions elementals. Matrius de coeficients, de termes independents i ampliada del sistema.
Subjects: Reducció , Eliminació , Matriu , Coeficient , Terme independent , Solució , Gauss , Jordan , Escalar , Permutació , Operació elemental
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=4f8be260-242b-11e6-b842-d1661c8e11d6
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Per seguir aquest vídeo és convenient tenir un coneixement bàsic a prop de vectors i matrius i els fonaments elementals sobre sistemes d'equacions líneals (definició i classificació segons el nombre de solucions).
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record