- -

Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació)

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Fuster Capilla, Robert Ricard es_ES
dc.date.accessioned 2016-06-14T10:00:51Z
dc.date.available 2016-06-14T10:00:51Z
dc.date.issued 2016-06-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/65854
dc.description.abstract Descripció informal (a partir d'un exemple) del mètode de reducció de Gauss-Jordan. Introducció de les operacions elementals. Matrius de coeficients, de termes independents i ampliada del sistema. es_ES
dc.description.uri https://media.upv.es/player/?id=4f8be260-242b-11e6-b842-d1661c8e11d6 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Reducció es_ES
dc.subject Eliminació es_ES
dc.subject Matriu es_ES
dc.subject Coeficient es_ES
dc.subject Terme independent es_ES
dc.subject Solució es_ES
dc.subject Gauss es_ES
dc.subject Jordan es_ES
dc.subject Escalar es_ES
dc.subject Permutació es_ES
dc.subject Operació elemental es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.title Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació) es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Screencast es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Bajo es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Fácil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 20 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Per seguir aquest vídeo és convenient tenir un coneixement bàsic a prop de vectors i matrius i els fonaments elementals sobre sistemes d'equacions líneals (definició i classificació segons el nombre de solucions). es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2015-2016 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 1201 - Álgebra es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Fuster Capilla, RR. (2016). Mètode de reducció de Gauss-Jordan (primera aproximació). http://hdl.handle.net/10251/65854 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\1749 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record