- -

Kaikun, plataforma online de suport al llauradors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Kaikun, plataforma online de suport al llauradors

Show full item record

Prats Fornés, D. (2015). Kaikun, plataforma online de suport al llauradors. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/65964

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/65964

Files in this item

Item Metadata

Title: Kaikun, plataforma online de suport al llauradors
Author: Prats Fornés, David
Director(s): Martinez Aparisi, Alberto
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2015-09-23
Issued date:
Abstract:
La idea és crear un sistema que permitisca posar en contacte a llauradors i xicotets comerciants per una banda, i consumidors finals per altra. Posant els productes dels primers a la venda, automatitzant al màxim tot el ...[+]


The idea is to create a system that connect farmers and small traders, with consumers. Selling the products of the farmers, automating the entire process, and allowing consumers to choose what they want to buy. We can ...[+]
Subjects: Agricultura , Web , Comerç electrònic (e-commerce)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record