- -

Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta

Mostrar el registro completo del ítem

Almarche Toro, I. (2015). Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta. http://hdl.handle.net/10251/66173.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/66173

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta
Autor:
Director(es): Fresquet Gozalvo, José
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2015-09-23
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest estudi evalua la relació de tres factors bàssics: suport físic de la conca, espai dinàmic on te lloc la producció i traslació de l'escorrentia, l'aigua que entra al sistema en forma de precipitació. Tot açò s'ha ...[+]
Palabras clave: Projecte tècnic , Hidrologia , Vegetació , Conca Hidrogràfica , Estudi del Medi Físic , Cartografia
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem