- -

Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta

Show full item record

Almarche Toro, I. (2015). Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta. http://hdl.handle.net/10251/66173

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/66173

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi Hidrólogic del Barranc de l'Horteta
Author: Almarche Toro, Inmaculada
Director(s): Fresquet Gozalvo, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2015-09-23
Issued date:
Abstract:
Aquest estudi evalua la relació de tres factors bàssics: suport físic de la conca, espai dinàmic on te lloc la producció i traslació de l'escorrentia, l'aigua que entra al sistema en forma de precipitació. Tot açò s'ha ...[+]
Subjects: Projecte tècnic , Hidrologia , Vegetació , Conca Hidrogràfica , Estudi del Medi Físic , Cartografia
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record