- -

Alejandro Abad Escalambre. Su labor pedagógica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Alejandro Abad Escalambre. Su labor pedagógica

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Tolosa Robledo, Luisa María es_ES
dc.contributor.advisor Llimerá Dús, Vicente es_ES
dc.contributor.author Canet Peirotén, Gustavo es_ES
dc.date.accessioned 2016-07-22T12:15:26Z
dc.date.available 2016-07-22T12:15:26Z
dc.date.created 2016-07-07
dc.date.issued 2016-07-22 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/68041
dc.description.abstract [EN] The aim of this research is to examine the influence that a musical instrument teacher can have to a student from children. The reason why the study focused on the figure of Alejandro Abad Escalambre is simple: he has been a teacher for many years dedicated to teaching cello, most of these years he has been teaching students very young, and he has brought forward a large number of students who today dedicate themselves to the cello. Finally, another reason why the study focused in this figure is that he was a teacher who has never gone unnoticed by his students. His way to class and act with them has created a feeling of love or hate these students, without giving option to the indifference. There are many studies done on different types of relationships that can exist between teacher and student and the influence that this relationship may have on the student learning. But most of these studies are quantitative and they have been analyzing the behavior of teachers and students from other kind of studies, where the classrooms are large and accommodate a large number of students. In musical instrument lessons, the relationship between teacher and student is very different because there is a lot of time spent in the classroom talking and playing the teacher and the student alone. To carry out this research, the methodology to be followed through a qualitative ethnographic study based on interviews with Professor Abad and some of his students engaged today cello professionally , life history of the figure of Abad , biographical research and case studies of students , always from a participant observation . es_ES
dc.description.abstract [ES] L¿objectiu d¿aquest treball d¿investigació és aprofundir en la influència que un professor d¿una especialitat instrumental pot tindre en un alumne des de menut. La raó per la qual centrar l¿estudi en la figura d¿Alejandro Abad Escalambre és molt senzilla: ha sigut un professor amb molts anys dedicats a la docència del violoncel, la major part d¿aquests anys ha estat donant classes a alumnes de molt primerenca edat, i ha tret endavant un gran nombre d¿alumnes que avui en dia es dediquen professionalment al violoncel. Per últim, una altra raó per la qual centrar l¿estudi en dita figura, és que ha sigut un professor que mai ha passat desapercebut pels seus alumnes. La seua manera de donar classe i actuar amb ells ha creat un sentiment d¿estima o d¿odi en dits alumnes, sense donar opció a la indiferència. Hi ha molts estudis fets sobre els diferents tipus de relació que hi pot haver entre professor i alumne i la influència que pot tindre dita relació en l¿aprenentatge de l¿alumne. Però la major part d¿aquests estudis són de caràcter quantitatiu i s¿han fet analitzant el comportament de professors i alumnes d¿altres ensenyaments, on les aules són grans i acullen una gran quantitat d¿alumnes. A les ensenyances musicals, la relació entre professor i alumne és molt diferent perquè és molt el temps que es passa a classe tocant i conversant tant sols el professor i l¿alumne. Per a dur a terme aquesta investigació, la metodologia a seguir serà qualitativa a través d¿un estudi etnogràfic basat en entrevistes al professor Abad i alguns dels seus alumnes que es dediquen avui en dia professionalment al violoncel, història de vida de la figura d¿Abad, investigació biogràfica i estudi de casos d¿alumnes, sempre des d¿una observació participativa. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Cello es_ES
dc.subject Motivation es_ES
dc.subject Education es_ES
dc.subject Teacher-student relationship es_ES
dc.subject Violoncel es_ES
dc.subject Motivació es_ES
dc.subject Pedagogia es_ES
dc.subject Relació professor-alumne es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música es_ES
dc.title Alejandro Abad Escalambre. Su labor pedagógica es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Canet Peirotén, G. (2016). Alejandro Abad Escalambre. Su labor pedagógica. http://hdl.handle.net/10251/68041 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\45250 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record