- -

Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo sur, alternativa 2

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo sur, alternativa 2

Show full item record

Salvador Giner, P. (2016). Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo sur, alternativa 2. http://hdl.handle.net/10251/70679.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/70679

Files in this item

Item Metadata

Title: Acondicionamiento y mejora de la N-340a, travesía de Vinaròs. Tramo sur, alternativa 2
Author: Salvador Giner, Pablo
Director(s): Gielen, Eric Madeleine Pierre Llin Belda, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme
Universitat Politècnica de València. Instituto del Transporte y Territorio - Institut del Transport i Territori
Read date / Event date:
2016-07-08
Issued date:
Abstract:
[EN] The main objective of this work performance dregree is the development draft level of the N-340a in their way to Vinaròs. We will made a full reconstruccion and improvement of the N-340. This project responds to a ...[+]


[CA] L'objectiu fonamental d'aquest Treball Fi de Grau és el desenvolupament a nivell d'avantprojecte del condicionament i millora de la N - 340a al seu pas per Vinaròs . Aquest avantprojecte respon a la necessitat d'adequació ...[+]


[ES] El objetivo fundamental de este Trabajo Final de Grado es el desarrollo a nivel de anteproyecto del acondicionamiento y mejora de la N-340a a su paso por Vinaròs. Este anteproyecto responde a la necesidad de adecuación ...[+]
Subjects: Urban integration , Spatial planning , Mobility , Ordenació territorial , Integració urbana , Vinaròs , Integración urbana , Ordenación Territorial , Ordenación , Movilidad
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record