- -

Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià)

Show full item record

Martínez Llorca, V. (2016). Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71533

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71533

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià)
Author: Martínez Llorca, Vicent
Director(s): Romero Forteza, Francesca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Read date / Event date:
2016-09-15
Issued date:
Abstract:
[ES] Recerca de la terminologia científica relacionada amb l'Enginyeria Mecànica, per a la creació d'un diccionari multilingüe (anglés-castellà-valencià). L'objectiu principal del treball és cobrir àrees temàtiques menys ...[+]
Subjects: Anglés , Vocabulari , Terminologia , Enginyeria mecànica , Valencià
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record