- -

Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Romero Forteza, Francesca es_ES
dc.contributor.author Martínez Llorca, Vicent es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-10T10:43:13Z
dc.date.available 2016-10-10T10:43:13Z
dc.date.created 2016-09-15
dc.date.issued 2016-10-10 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/71533
dc.description.abstract [ES] Recerca de la terminologia científica relacionada amb l'Enginyeria Mecànica, per a la creació d'un diccionari multilingüe (anglés-castellà-valencià). L'objectiu principal del treball és cobrir àrees temàtiques menys investigades en la nostra llengua. Es tracta de proporcionar a la comunitat científica un instrument de consulta lingüística per a l'increment de l'ús correcte dels termes en cadascuna de les llengües implicades en el Projecte. S'aportaran termes, definicions, exemples d'ús, imatges, etc., per tal de contextualitzar la correcta utilització dels termes especialitzats. es_ES
dc.format.extent 195 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Anglés es_ES
dc.subject Vocabulari es_ES
dc.subject Terminologia es_ES
dc.subject Enginyeria mecànica es_ES
dc.subject Valencià es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Llorca, V. (2016). Creació d'un diccionari de termes especialitzats aplicats a l'Enginyeria Mecànica (anglés-castellà-valencià). http://hdl.handle.net/10251/71533. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela 35883 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record