- -

CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS

Mostrar el registro completo del ítem

García Fornes, AM.; Espinosa Minguet, AR.; Galdamez Saiz, P.; Argente Villaplana, E.; Sendra Roig, JS.; Muñoz Escoí, FD.; Juan Marín, RD. (2013). CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71992

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71992

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest llibre proporciona una visió integradora de les aplicacions concurrents i els sistemes distribuïts, descrivint els seus fonaments, tècniques i mètodes més rellevants. També inclou exemples de programes concurrents ...[+]
Palabras clave: Concurrència , Sistemes , Distribuïts
Derechos de uso: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-010-6
Fuente:
Colección Académica. Editorial UPV.
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_863-3-1
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem