- -

CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS

Show full item record

García Fornes, AM.; Espinosa Minguet, AR.; Galdamez Saiz, P.; Argente Villaplana, E.; Sendra Roig, JS.; Muñoz Escoí, FD.; Juan Marín, RD. (2013). CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71992

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/71992

Files in this item

Item Metadata

Title: CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS
Author: García Fornes, Ana María Espinosa Minguet, Agustín Rafael Galdamez Saiz, Pablo Argente Villaplana, Estefanía Sendra Roig, Juan Salvador Muñoz Escoí, Francisco Daniel Juan Marín, Rubén de
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Issued date:
Abstract:
Aquest llibre proporciona una visió integradora de les aplicacions concurrents i els sistemes distribuïts, descrivint els seus fonaments, tècniques i mètodes més rellevants. També inclou exemples de programes concurrents ...[+]
Subjects: Concurrència , Sistemes , Distribuïts
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-010-6
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_863-3-1
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record