- -

CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author García Fornes, Ana María es_ES
dc.contributor.author Espinosa Minguet, Agustín Rafael es_ES
dc.contributor.author Galdamez Saiz, Pablo es_ES
dc.contributor.author Argente Villaplana, Estefanía es_ES
dc.contributor.author Sendra Roig, Juan Salvador es_ES
dc.contributor.author Muñoz Escoí, Francisco Daniel es_ES
dc.contributor.author Juan Marín, Rubén de es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-17T14:59:43Z
dc.date.available 2016-10-17T14:59:43Z
dc.date.issued 2013-02-06 es_ES
dc.identifier.isbn 978-84-9048-010-6 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/71992
dc.description.abstract Aquest llibre proporciona una visió integradora de les aplicacions concurrents i els sistemes distribuïts, descrivint els seus fonaments, tècniques i mètodes més rellevants. També inclou exemples de programes concurrents en llenguatge Java. Així mateix, s'analitzen els mecanismes de sincronització per a sistemes de temps real i s'ofereix una primera aproximació a les tasques d'administració de sistemes (necessàries en sistemes distribuïts). es_ES
dc.format.extent 334 es_ES
dc.format.medium Físico es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Editorial Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Colección Académica. Editorial UPV
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Concurrència es_ES
dc.subject Sistemes es_ES
dc.subject Distribuïts es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.title CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Editorial es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Fornes, AM.; Espinosa Minguet, AR.; Galdamez Saiz, P.; Argente Villaplana, E.; Sendra Roig, JS.; Muñoz Escoí, FD.; Juan Marín, RD. (2013). CONCURRÈNCIA I SISTEMES DISTRIBUÏTS. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/71992 es_ES
dc.description.accrualMethod EDITORIAL es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_863-3-1 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.relation.pasarela EDITORIAL\863_3_1 es_ES
dc.subject.editorial Informática es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record