- -

MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS

Show full item record

Gisbert Blanquer, JM.; Ibañez Asensio, S.; Moreno Ramón, H. (2012). MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72446

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/72446

Files in this item

Item Metadata

Title: MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS
Author: Gisbert Blanquer, Juan Manuel Ibañez Asensio, Sara Moreno Ramón, Héctor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Issued date:
Abstract:
El sol es el recurs natural sobre el qual es desenvolupa qualsevol activitat agronomica, urbanistica o forestal, i aixo, juntament amb el caracter no renovable del sol, ens obliga a dur a terme una gestio sostenible i ...[+]
Subjects: Manual , Reconeixement
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-8363-940-5
Source:
Colección Académica. Editorial UPV.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6061-1-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record