- -

MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Gisbert Blanquer, Juan Manuel es_ES
dc.contributor.author Ibañez Asensio, Sara es_ES
dc.contributor.author Moreno Ramón, Héctor es_ES
dc.date.accessioned 2016-10-20T15:23:00Z
dc.date.available 2016-10-20T15:23:00Z
dc.date.issued 2012-09-26 es_ES
dc.identifier.isbn 978-84-8363-940-5 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/72446
dc.description.abstract El sol es el recurs natural sobre el qual es desenvolupa qualsevol activitat agronomica, urbanistica o forestal, i aixo, juntament amb el caracter no renovable del sol, ens obliga a dur a terme una gestio sostenible i rigorosa compatible amb les caracteristiques intrinseques d'aquest. En aquest sentit es desenvolupa el present text, en el qual s'aprofundeix en l'elaboracio d'un estudi de sols sota la consideracio que el sol es un cos natural singular format per la interaccio dels factors formadors caracteristics de cada zona. es_ES
dc.format.extent 0 es_ES
dc.format.medium Electrónico es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Editorial Universitat Politècnica de València es_ES
dc.relation.ispartof Colección Académica. Editorial UPV
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Manual es_ES
dc.subject Reconeixement es_ES
dc.subject.classification PRODUCCION VEGETAL es_ES
dc.title MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Editorial es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gisbert Blanquer, JM.; Ibañez Asensio, S.; Moreno Ramón, H. (2012). MANUAL DE RECONEIXEMENT DE SÒLS. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/72446 es_ES
dc.description.accrualMethod EDITORIAL es_ES
dc.relation.publisherversion https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6061-1-1 es_ES
dc.type.version info:eu repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.relation.pasarela 6061_1_1 es_ES
dc.subject.editorial Agricultura es_ES
dc.subject.editorial Medioambiente es_ES
dc.subject.editorial Biotecnología es_ES
dc.subject.editorial Alimentos es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record